5,440 Toplam Yorum Sayısı
476 Toplam Konu Sayısı
36,431 Toplam Üye Sayısı
26.1 Günlük Ortalama Yorum
2.28 Günlük Ortalama Konu
174.8 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.15 Üye Başına Ortalama Yorum
0.01 Üye Başına Ortalama Konu
10.43 Konu Başına Yorum
4.73% Yorum Yazanların Ortalama