8,908 Toplam Yorum Sayısı
503 Toplam Konu Sayısı
56,980 Toplam Üye Sayısı
35.67 Günlük Ortalama Yorum
2.01 Günlük Ortalama Konu
228.16 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.16 Üye Başına Ortalama Yorum
0.01 Üye Başına Ortalama Konu
16.71 Konu Başına Yorum
4.69% Yorum Yazanların Ortalama